//
čítate...
Udalosti

Rok v znamení pozitívnej motivácie

Rok v znamení pozitívnej motivácie

Metóda výcviku zvierat prostredníctvom pozitívnej motivácie  si získava čoraz viac prívržencov najmä medzi cvičiteľmi psov.  Touto metódou však možno vycvičiť v podstate akékoľvek zviera, kone nevynímajúc.  Princíp pozitívneho posilňovania, anglicky positive reinforcement (R+) využíva operantné účenie a  spočíva v tom, že ak zviera urobí to, čo chceme, získa to, čo chce ono (najčastejšie odmenu v podobe pamlsku). Aby sme pochopili rozdiel, treba si uvedomiť, že napr. techniky horsemanshipu, ktoré jeho prívrženci často označujú za „prirodzené pre kone“, pracujú  výlučne s negatívnym posilňovaním (R-) alebo dokonca trestami. Negatívne posilňovanie spočíva v tom, že najskôr zvieraťu spôsobíme niečo negatívne (v prípade koní napr. ich nútenie do pohybu v kruhovke, tlak na kone, „kolečkovanie“ a pod.)  a ak ponúkne želané správanie, prestaneme s činnosťou, ktorú vnímalo negatívne. Rozdiel medzi výcvikom obomi metódami je podľa slov dr. Šustu, priekopníka metódy pozitívnej motivácie v Čechách aj na Slovensku  „jako mezi sportovcem na stadionu a vojákem základní služby na cvičišti. Oba plní pokyny svého „vedoucího” (trenéra či velitele), ale každý k tomu má jiný motiv a tedy i přístup. A hádejte, kdo z nich bude trénovat, když se „vedoucí” zrovna nebude dívat.

S výcvikom metódou pozitívnej motivácie  som sa zoznámila zhruba pred rokom. Najskôr so psami  a odtiaľ už bol iba krok k tomu, vyskúšať si to s koňmi. Ako každý, kto začne pracovať touto metódou, bola som v prvej fáze úplne uchvátená rýchlosťou, akou sa moje kone začali učiť a aj ochotou a nadšením pre spoločnú prácu. Kone sa mi menili pred očami. Nadšenie je krásna vec a dodnes ma neopustilo, treba k nemu však aj potrebné vedomosti a prax 🙂 Tak ako pri výcviku hociktorou inou metódou, aj tu môže človek narobiť veľa chýb a nevyhla som sa im určite ani ja.

Na seminári Františka Šustu. Cez psov ku koňom

Na seminári Františka Šustu. Cez psov ku koňom

Literatúra k výcviku koní „pozitívkou“ je už pomerne rozsiahla, hoci prevažne v angličtine, teóriu bolo teda možné pomerne ľahko naštudovať. S praxou to už bolo horšie, výstižne sa o tejto metóde zvykne hovoriť „že je jednoduchá, ale nie ľahká“ a tak sa človek neraz dostal do situácie, kde tápal a postupoval iba intuitívne. Ako to však býva, život  často vyrieši problémy tým, že nám pošle  do cesty v pravý čas toho správneho človeka. A mne poslal do cesty Veroniku Bonebakkerovú a Viktóriu Kóňovú, dve mladé dámy, ktoré  toho o pozitívnej motivácii vedia skutočne veľa, ktoré ma nasmerovali správnym smerom a často krát mi veľmi pomohli. Veronika alias Venya  založila facebookovú skupinu nadšencov výcviku pozitívnou motiváciou (Pozitívna motivácia v učení koní), kde si členovia vymieňajú rady, poznatky, hodnotia videá, šíria zaujímavé články, knihy, webové stránky a podobne. Cez FB skupinu som sa dostala ku „Connection training“, čo je akási  internetová  „škola“ metódy pozitívnej motivácie pri výcviku koní. Na stránkach Connection training  možno nájsť kvantá materiálu, článkov  aj videí, kde je možné riešiť problémy, nájsť radu či návod. Zakladateľkami „Connection training“ sú  dve trénerky, Angličanka Hannah Dawson a Američanka Shawna Karrash. Dnes už k nim patrí aj tretia dáma, Rachel Bedingfield,  a nie je vylúčené, že pribudnú aj ďalšie (možno zo Slovenska 🙂 , ale nechajme sa prekvapiť) . A práve seminár so Shawnou Karrash v septembri  tohto roku (2014) patril k mimoriadnym zážitkom pre všetkých nadšencov výcviku touto metódou.

Seminár č. 1  Shawna Karrash

Dvojdňový seminár  so Shawnou Karrash sa uskutočnil  v Brzove pri Zvolene v septembri 2014.  Shawna trénuje jazdcov na olympijskej úrovni, je autorkou úspešnej knihy You Can Train Your Horse to Do Anything a tiež  On Target Training: Clicker Training and  and Beyond, viac o nej TU. Seminár bol výnimočne  inšpiratívnym stretnutím, nielen vďaka úžasnej a charizmatickej Shawne, ale aj vďaka všetkým účastníkom a v neposlednom rade aj zásluhou nádherného Brzova, miesta, kde manželia Bonebakkerovci vytvorili malý raj. Ak neviete, kde stráviť dovolenku, vrelo odporúčam. Je ťažko sprostredkovať všetko, čo sa na seminári riešilo, pokúsim sa o to aspoň krátkou fotoreportážou.

Shawna Karrash so zoznamuje s tlmočníčkou Viktóriou Kóňovou. Obe podali neuveriteľný výkon

Shawna Karrash a tlmočníčka Viktória Kóňová. Obe podali neuveriteľný výkon

Shawna aj Vikina  boli nezničiteľné

Shawna aj Vikina boli nezničiteľné

Venya alias Veronika, organizátorka seminára a jej kobylky Dakota a Dgeedga (Džídža)

Venya alias Veronika, organizátorka seminára a jej kobylky Dakota a Dgeedga (Džídža)

Kobylka č. 1.

Štvorročná klusáčka. Doteraz metódou pozitívnej motivácie nepracovala. Preto boli prvé lekcie (sessions)  venované tzv. “manners”, teda dobrému správaniu pri odmeňovaní potravou. Práve tento základ je nevyhnutným predpokladom úspešného tréningu za pomoci pamlskov. Skôr, ako má kôň perfektne zvládnutém “manners”, nemá zmysel púšťať sa do akýchkoľvek cvikov a cvičenie za pamlsky by sa mohlo stať potenciálne nebezpečným

Kobylka sa počas prvej lekcie neustále snažila dostať k pochúťkam. Neúspech ju znervózňoval

Kobyla mala spočiatku problém so sebaovládaním,narušovala osobný priestor, tlačila sa na človeka a veľmi rýchlo znervoznela, ak nechápala, ako získať odmenu.

Kobyla mala spočiatku problém so sebaovládaním,narušovala osobný priestor, tlačila sa na človeka a veľmi rýchlo znervoznela, ak nechápala, ako získať odmenu.

Veľmi rýchlo však pochopila, za akých podmienok odmenu dostane

Veľmi rýchlo však pochopila, za akých podmienok odmenu dostane

Takéto sekvencie boli čoraz zriedkavejšie

Takéto sekvencie boli čoraz zriedkavejšie

Niekoľkokrát sa natlačila na hradenie jazdiarne s cieľom získať pochúťku

Niekoľkokrát sa natlačila na hradenie jazdiarne s cieľom získať pochúťku

Takéto snahy boli neúspešné, Kobyla to neuveriteľne rýchlo pochopila. Odmeňovaná bola iba vtedy, ak sa postavila disciplinovane v istej vzdialenosti od ohradenia. Takéto snahy boli neúspešné.

Takéto snahy boli neúspešné, Kobyla to neuveriteľne rýchlo pochopila. Odmeňovaná bola iba vtedy, ak sa postavila disciplinovane v istej vzdialenosti od ohradenia

Po niekoľkých minútach kobylka pochopila, že k získaniu odmeny vedie iba to, že disciplinovane stojí a čaká. Videli sme, ako kobyla sama začína riešiť situáciu a chápe, čo sa od nej vyžaduje Chcela sa natlačiť na ohradu, no odrazu si spomenula "ahááá, veď toto nemám robiť", cúvla a postavila sa sama do požadovanej pozície

Po niekoľkých minútach kobylka pochopila, že k získaniu odmeny vedie iba to, že disciplinovane stojí a čaká. Videli sme, ako kobyla sama začína riešiť situáciu a chápe, čo sa od nej vyžaduje Chcela sa natlačiť na ohradu, no odrazu si spomenula “ahááá, veď toto nemám robiť”, cúvla a postavila sa sama do požadovanej pozície

Správanie kobyly sa menilo z minúty na minútu. Kobyla napokon pracovala s targetom bez najmenšej známky nervozity.

Správanie kobyly sa menilo z minúty na minútu. Kobyla napokon pracovala s targetom bez najmenšej známky nervozity.

Majiteľka tu používa target na určenie vzdialenosti, v akej sa kobyla má pohybovať. Tlačenie na človeka, ktoré sme videli deň predtým úplne zmizlo

Majiteľka tu používa target na určenie vzdialenosti, v akej sa kobyla má pohybovať. Tlačenie na človeka, ktoré sme videli deň predtým úplne zmizlo

Uvoľnená kobyla kráča vedľa majiteľky v dostatočnej vzdialenosti. Zmena oproti predchádzajúcemu dňu bola markantná

Uvoľnená kobyla kráča vedľa majiteľky v dostatočnej vzdialenosti. Zmena oproti predchádzajúcemu dňu bola markantná

Kobylka č. 2

Arabská kobylka a jej majiteľka, úspešná vytrvalostná jazdkyňa. Obe mali k sebe krásny vzťah, kobylka vychovaná, pokojná, neriešili žiadny problém, ale chceli „pozitívku“  vyskúšať. Aby kobyla aspoň trochu vedela, o čo ide, venovali sa cca 1 týždeň pred začatím kurzu práci s clickerom

Statický target. Úlohou koňa bolo dotknúť sa ho na povel nosom .

Statický target. Úlohou koňa bolo dotknúť sa ho na povel nosom .

Kobylka chápala neuveriteľne rýchlo. O pár minút už išla na istotu.

Od zadania úlohy po jej pochopenie uplynulo niekoľko málo minút

Od zadania úlohy po jej pochopenie uplynulo niekoľko málo minút

Keďže statický target zvládla kobyla v priebehu niekoľkých minút, išlo sa na ťažšie úlohy. V tomto prípade odosielanie koňa z bodu A do bodu B. Cvik, ktorý je možno využiť na mnoho vecí, napr. na posielanie cez prekážky.

Keďže statický target zvládla kobyla v priebehu niekoľkých minút, išlo sa na ťažšie úlohy. V tomto prípade odosielanie koňa z bodu A do bodu B. Cvik, ktorý je možno využiť na mnoho vecí, napr. na posielanie cez prekážky.

Vzdialenosti sa stále zväčšovali

Vzdialenosti sa stále zväčšovali

Kobylka v priebehu niekoľkých krátkych sekvencií pochopila, čo sa od nej žiada. Vykročenie, vyslanie a dotyk targetu v opačnom bode

Kobylka v priebehu niekoľkých krátkych sekvencií pochopila, čo sa od nej žiada.Vykročenie, vyslanie a dotyk targetu v opačnom bode

Kobylka č. 3

Kobylka Dakota mala problém s nastupovaním do prepravníka. Pracovať s ňou mala majiteľka iného koňa, ktorý mal rovnaký problém, ale nebol prítomný.

Do prepravníka koníka zaviedol target.

Do prepravníka koníka zaviedol target.

Každý raz o krok ďalej

Každý raz o krok ďalej

Nakladanie koňa do prepravníka za pomoci targetu

Nakladanie koňa do prepravníka za pomoci targetu

Bolo úplne na rozhodnutí Dakoty, či za targetom pôjde aj do prepravníka. Ak zvolila "nie", odmena sa nekonala

Bolo úplne na rozhodnutí Dakoty, či za targetom pôjde aj do prepravníka. Ak zvolila “nie”, odmena sa nekonala

akota prekonala ďalšiu ťažkú hranicu, stojí 4 nohami na rampe. Napokon do prepravníka úplne nastúpila, žiaľ, nestihla som zaznamenať. Všimnite si, že kobylka je vo voľnosti, vojsť do prepravníka je jej slobodné rozhodnutie :-) Nečakalo ju nič nepríjemné, ak by sa rozhodla tam neísť, čo je podstatný rozdiel medzi výcvikom metódou horsemanshipu a pozitívnou motiváciou. NH by žiadal od koňa mimo vozíka cúvanie alebo iný cvik, v prepravníku by našiel kľud.

Dakota prekonala ďalšiu ťažkú hranicu, stojí 4 nohami na rampe. Napokon do prepravníka úplne nastúpila, žiaľ, nestihla som zaznamenať. Všimnite si, že kobylka je vo voľnosti, vojsť do prepravníka je jej slobodné rozhodnutie 🙂 Nečakalo ju nič nepríjemné, ak by sa rozhodla tam neísť, čo je podstatný rozdiel medzi výcvikom metódou horsemanshipu a pozitívnou motiváciou. NH by žiadal od koňa mimo vozíka cúvanie alebo iný cvik, v prepravníku by našiel kľud.

Kobylka číslo 4

Kobylka Dgeedga  mala problém s odčervovacou pastou.

najskôr chytiť nos, začíname od dotyku na nos, klik, odmena, dôraznejšie chytenie nosa, klik odmena a tak ďalej, krok za krokom... Pôvodne negatívny "stimulus" vyvolávajúci strach bol neutralizovaný pozitívnym posilnením. Ak sa nemýlim, nazýva sa to kontrapodmieňovanie keď sa z pôvodne negatívneho stimulu stane pozitívny

Najskôr chytiť nos, začíname od dotyku na nos, klik, odmena, dôraznejšie chytenie nosa, klik odmena a tak ďalej, krok za krokom… Pôvodne negatívny “stimulus” vyvolávajúci strach bol neutralizovaný pozitívnym posilnením. Ak sa nemýlim, nazýva sa to kontrapodmieňovanie keď sa z pôvodne negatívneho stimulu stane pozitívny

Chytenie nosa a dotyk na kútiku druhou rukou, neskôr vsunutý prst do papule, potom prikladanie aplikátora, Za každý malý úspech klik a odmena.

Chytenie nosa a dotyk na kútiku druhou rukou, neskôr vsunutý prst do papule, potom prikladanie aplikátora, Za každý malý úspech klik a odmena.

A konečne nadišiel čas aj na jazdenie 🙂

Začali sme komfortným nastupovaním. Od kobylky sa vyžadovalo pokojné státie pri rampičke.

Začali sme komfortným nastupovaním. Od kobylky sa vyžadovalo pokojné státie pri rampičke.

Target je úmyselne na vzdialenejšej strane, aby kôň neustúpil zadkom pri odmeňovaní

Target je úmyselne na vzdialenejšej strane, aby kôň neustúpil zadkom pri odmeňovaní

A napokon jazdenie. Cieľom bolo naučiť kobylku  za pomoci targetov spoľahlivo reagovať na verbálny signál na zastavenie. Najskôr zo zeme a potom s jazdcom na chrbte, pričom cieľom bolo odbúranie jej tuhnutia (prejav diskomfortu) a pokojné uvoľnené kráčanie s jazdcom s dobrou reakciou na verbálny povel na zastavenie bez použitia akýchkoľvek jazdeckých pomôcok.

A napokon jazdenie. Cieľom bolo naučiť kobylku za pomoci targetov spoľahlivo reagovať na verbálny signál na zastavenie. Najskôr zo zeme a potom s jazdcom na chrbte, pričom cieľom bolo odbúranie jej tuhnutia (prejav diskomfortu) a pokojné uvoľnené kráčanie s jazdcom s dobrou reakciou na verbálny povel na zastavenie bez použitia akýchkoľvek jazdeckých pomôcok.

Seminár č. 2 Chicken Camp

Ďalší skvelý seminár na Brzove. Konal sa 27. septembra 2014 a bol to vôbec prvý chicken camp na Slovensku.  Učením nás sprevádzali  super šikovné a skúsené učiteľky z Animal Training Center z Rakúska.

A čo majú spoločné sliepky s koňmi? Nechajme prehovoriť organizátorku výcvikového tábora so sliepkami, Veroniku Bonebakkerovú:

Cieľom seminára bolo  naučiť sa ako efektívne trénovať zvieratá a to od najlepších učiteľov – sliepok.

Je jedno či trénujete psy, kone, delfíny, tigre. Prospeje to všetkým. Na naše malé Slovensko prišla unikátna možnosť zamakať na svojich tréningových (ne)schopnostiach, odhaliť svoje slabé i silné stránky. Pre tieto ciele sú sliepky ideálnymi učiteľmi, lebo:

  • učia sa rýchlo
  • zároveň nič neodpustia
  • ak ich nezaujmete, odídu
  • vaše reakcie musia byť ultra rýchle, lebo sliepky sú ešte rýchlejšie
  • lebo keď ich nechtiac naučíte nejakú blbosť, nikoho tým neohrozíte

Cieľom nebolo  vytrénovať sliepku na Grand Prix , ale poriadne v praxi pochopiť  princípy učenia a natrénovať seba.“

Pre tých, ktorí sa výcviku pozitívnou motiváciou venujú dlhšie, bola teória trochu „nuda“, (najmä po Shawne), no praktická časť  ukázala, ako je kto na tom s timingom, teda načasovaním „kliknutia“.  Šokujúce bolo, že celá „práca“ so sliepkami trvala v priebehu víkendu dokopy iba niekoľko minút (1 session trvala 30 sekúnd).  Tí najšikovnejší dokázali sliepku v priebehu  tohto neuveriteľne krátkeho času naučiť hneď niekoľko cvikov: rozlišovať farby, tvary, zvoniť na zvonček, posúvať loptičku a podobne. Rýchlosť učenia bola úžasná a to boli „hlúpe“ sliepky. Aké možnosti potom máme pri koňoch alebo dokonca psoch! Poučné bolo aj to, že málokto sa uspokojil s 30 sekundami, ktoré boli vyhradené na jeden tréningový vstup. Ak sa výcvik daril, každý chcel viac. Nepamätám sa, že by niekto počas pridaného času, ktorý si vyžobral  navyše, urobil markantný pokrok, naopak, často to viedlo k zhoršeniu cviku, sliepky sa nevedeli dlhšie sústrediť. Ukázalo nám to, aké ťažké je skončiť v pravý čas a ako sme my ľudia „nenásytní“. Sweet and short, hlavné krédo výcvikových lekcií, ktoré nám kládla na srdce už Shawna.

Účastníci Chicken cam

Účastníci Chicken cam

Lektorky

Lektorky

Úlohou sliepky bolo zhodiť kuželku

IMG_3555

Úlohou sliepočky bolo označiť červený terčík. Neskôr musela vyberať z viacerých farieb alebo tvarov

Niektoré sliepočky sa naučili aj zvoniť na zvonček

Niektoré sliepočky sa naučili aj zvoniť na zvonček

Trochu sme sa aj hrali. Jeden z účastníkov bol “zviera”, iný “tréner”. Iba za pomoci clickeru musel doviesť trénované zviera k vykonaniu konkrétnej činnosti

Viac forografií z chicken campu TU

Seminár č. 3  František  Šusta

Seminár venovaný výcviku zvierat pozitívnym posilňovaním s dr. Františkom Šustom, ktorý sa konal 16. novembra v Koniarni bol skvelý. Iný ani nemohol byť, šarmantný a charizmatický prednášajúci, množstvo informácií a veľa praktických častí s koňmi. Bohužiaľ, bolo to až také zaujímavé, že sme nestihli fotiť. Preto ponúkame len niekoľko ochutnávok 🙂 Kto nepozná Františka Šustu, tak niekoľko základných informácií o ňom: Dr.  Šusta je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Prahe. Od roku 2002 je zamestnancom Zoo Praha, od roku 2008 pracuje ako špecialista výcviku zvierat. Zaoberá sa najmä osvetou pri výcviku psov. Je autorom množstva odborných aj popularizačních článkov a nositeľom niekoľkých medzinárodných ocenení od ABMA (Animal Behavior Management Aliance), okrem iného aj za prácu s koňmi Převalského. Dr. Šusta je autorom knihy o pozitívnej motivácii při výcviku zvierat, najmä psov: Trénink jako rozhovor  

František Šusta

František Šusta v Koniarni

Seminár sa skladal z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sme prebrali pojmy a logiku tréningu zvierat pozitívnym posilňovaním. Čo je tréning pozitívnym posilňovaním a prečo „cvičíme za odmeny” ešte neznamená, že   pozitívne posilňujeme. Pozitívny neznamená nevyhnutne  správný a negatívny neznamená zlý, všetko je zložitejšie. Objasnenie mýtov pri trénovaní zvierat a odkrytie logiky učenia.  Tréning ako  rozhovor so zvieraťom – z akých „slov“ sa skladá?   Pomôcky a triky pre bežné úlohy. Čo je vlastne target?  Aplikácia pozitívneho  posilňovania u rôznych zvierat, nápravy správania, zmeny nechceného správania pozitívnym posilňovaním.

V praktickej časti sme mali k dispozícii 5 koní. Dva z nich výcvik pozitívnou motiváciou poznali. S kobylkou Saltou cvičíme už niekoľko mesiacov. Na seminári sme sa venovali cúvaniu iba  na slovný povel bez gesta.

S koňom Vapom sa pracovalo na sústredení na trénera a odstránení ľakavosti. Noel sa učil nasledovať target.

Bátor sa zoznámil s targetom a clicker tréningom prvý raz.

S koníkom sa začínalo pracovať cez ohradu

S koníkom sa začínalo pracovať cez ohradu

C krátkom čase sa podarilo vytvoriť tzv. poverčivé správanie. Bátor si myslel, že odmenu dostáva za našpulený pysk. Mohli sme tak vidieť, ako ľahko poverčivé správanie vznikne a ako ho treba odbúrať

V krátkom čase sa podarilo vytvoriť tzv. poverčivé správanie. Bátor si myslel, že odmenu dostáva za našpulený pysk. Mohli sme tak vidieť, ako ľahko poverčivé správanie vznikne a ako ho treba odbúrať

Koník Noro bol tiež úplný nováčik vo výcviku pozitívnou motiváciou, Keďže vykazoval značné žobravé správanie, bolo potrebné  sústrediť sa na  veci nevyhnutné v prípade pozitívneho posilňovania veľkých a silných zvierat, ako sú kone – teda jasné pravidlá pri odmeňovaní pamlskami (manners) .

S Norkom sa začalo pracovať cez ohradu

S Norkom sa začalo pracovať cez ohradu

Šusta

Až keď kôň pochopil, že odmenu dostane iba pri pokojnom státí, presunul sa cvičiteľ do jazdiarne

Až keď kôň pochopil, že odmenu dostane iba pri pokojnom státí, presunul sa cvičiteľ do jazdiarne

Seminár č. 4 Somatopsychológia koní s Helenou Enenkelovou

27. 12. 2014 sme v Koniarni privítali MVDr. Helenu Enenkelovú, ktorá pre nás pripravila skvelý seminár venovaný Somatopsychológii koní. Pracovne sme ho nazvali “Všetko o zdravom pohybe koňa a ceste k nemu”. Po doobedňajšom rozprávaní sme sa presunuli ku koníkom, kde sme si vyskúšali, ako fungujú relaxačné akupresúrne body, posúdili sedlá, pozreli na koníky očami chiropraktika. Hoci to bol seminár venovaný najmä zdravému pohybu koní, výcviku metódou pozitívnej motivácie sme sa nemohli vyhnúť, pretože  Helenka je nielen veterinárka a chiropraktička, ale aj drezúrna jazdkyňa a nadšená prívrženkyňa výcviku koní touto metódou. Zaujímavé by to bolo najmä pre tých, ktorí sa domnievajú, že za pomoci výcviku “pozitívkou” sa dajú učiť iba cirkusové kúsky 🙂 Bolo fajn stretnúť človeka, ktorý vníma aj spirituálny aspekt súžitia ľudí a koní, zhodli sme sa na tom, že kone sú tu preto, aby nás učili byť lepšími ľuďmi 🙂

Doobedňajšia prednáška

Doobedňajšia prednáška

Na seminári sme si aj pocvičili

Na seminári sme si aj pocvičili

Ak chceme byť dobrými jazdcami, čo je nevyhnutný predpoklad toho, aby naše kone zostali zdravé, treba na sebe pracovať

Ak chceme byť dobrými jazdcami, čo je nevyhnutný predpoklad toho, aby naše kone zostali zdravé, treba na sebe pracovať

Naučili sme sa, kde sa nachádzajú akupresúrne body, ktorých stláčaním  môžeme koňa v priebehu krátkeho času uvoľniť a zrelaxovať

Naučili sme sa, kde sa nachádzajú akupresúrne body, ktorých stláčaním môžeme koňa v priebehu krátkeho času uvoľniť a zrelaxovať

Praktická časť seminára

Praktická časť seminára

Tento koník si pozornosť ľudí vyslovene užíval

Tento koník si pozornosť ľudí vyslovene užíval

Daniela Dvořáková

 

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: