//
čítate...
Články a úvahy

Dr. Tomas Teskey a  holistický prístup k zdravým kopytám

 

 

Keď sa mi v októbri 2017 druhý raz akútne schvátila moja kobylka Salta (vtedy som ešte netušila, že jej o pár dní diagostikujú Cushingov syndróm a EMS) musela som v prvých dňoch čeliť nátlaku kováča, aby som ju nechala špeciálne podkuť alebo jej nechala urobiť sadrové obväzy, čo jej vraj prinesie rýchlu a výraznú úľavu. Vďaka tomu, že som v skupine ECIR (viac o skupine TU ) mala možnosť sledovať fotografie a prípadové štúdie desiatok ťažko schvátených koní, ktoré sa úplne vyliečili  o. i. vďaka správnemu trimu, nepochybovala som ani chvíľu o tom, že pôjdem v jej liečbe  touto cestou. Rozhodujúce argumenty, prečo nepodkuť, mi vtedy poskytla štúdia amerického veterinára Tomasa Teskeyho z roku 2005, ktorá sa mi dostala do rúk v pravý čas:

ŠTÚDIA TU

Na bosom trime  sme sa nakoniec dohodli aj s kováčom, ktorý odviedol dobrú prácu pri úprave Saltiných kopýt v prvých týždňoch a mesiacoch.

S veľkým nadšením som preto prijala správu, že dr. Tomas Teskey bude v Európe, dokonca na skok od nás, neďaleko Viedne. Jeho seminár venovaný holistickému pohľadu na zdravie domestikovaných koní (Equine Holistic Perspectives. The Whole Horse), ktorý zorganizovala v apríli 2018 rakúska kopytárka Klaudia Schwarz, bol naozaj excelentný. A tak ponúkam aspoň niekoľko zaujímavých postrehov a informácií, ktoré tam odzneli, prevažne o kopytách (mimo ponechávam časti venované výžive, bylinkám, fyzioterapii, aromaterapii, akupresúre, myofasciálnym kinetickým dráham, ktoré boli iba okrajové).

pitva

Okrem dvojdenného prednáškového maratónu  sme absolvovali pitvu konského kopyta s podrobným výkladom, mali možnosť sledovať komentované trimovanie zdravých aj problematických kopýt, boli sme pri úprave zubov, videli sme, ako sa nerovnováha na kopytách prejaví v hube koňa. Konské kopyto je dokonalé dielo prírody, nemusíme na ňom nič meniť, treba ho len udržiavať v takej podobe, v akej bolo stvorené (isteže, vrodené vady na kopytách treba riešiť odborníkmi, no týchto prípadov je nepatrné množstvo). S výnimkou zriedkavých defektov pri narodení, bolo každé kopyto stvorené na to, aby tvrdo pracovalo bez ochrany. Ak neskôr v živote nemôže, je to spôsobené istými dôvodmi, ktoré sú plne v našich rukách (kŕmenie, pohyb, vhodný podklad, trim).  Údržba kopýt by mala byť tak bežná vec ako čistenie koňa a nie je mimoriadna veda naučiť sa to. Zo zaujímavostí, ktoré odzneli na dvojdňovej prednáške aspoň niektoré:

 • netreba vyratúvať všetky škodlivé následky podkúvania, sú dobre známe a zdokumentované, veterinári o nich vedia. Podkúvanie pripravuje koňa na laminitickú krízu, ktorá príde skôr či neskôr. Podkúvanie poškodzuje celého koňa, nielen jeho kopytá. Z následkov, o ktorých sa hovorilo, aspoň tie hlavné:

* obmedzenie prekrvenia kopýt až o jednu tretinu, vďaka kopytnému mechanizmu (teda rozťahovaniu kopyta pri došliapnutí) pracuje kopyto ako pumpa; krv pôsobí nielen ako zdroj prinášajúci do kopyta výživu a kyslík a odvádzajúci metabolický odpad, ale o.i. aj ako hydraulická pumpa, ktorá absorbuje šok z nárazu (viac o tom písal napr. dr. Robert Bowker).

* Kopyto obmedzené podkovou nemôže takto krv pumpovať. Kopytný mechanizmus je obmedzený. Medzi podkutým a bosým kopytom býva následkom nedostatočného prekrvenia až 3 stupne Celsia teplotný rozdiel.

* kopytá sú silne inervované, predovšetkým na strelke je množstvo nervov. Podkovy silne obmedzujú propriocepciu kopyta, kôň obmedzene vníma, po akom teréne sa pohybuje.  Desivé je, že „podkova“ sa stane súčasťou mozgu koňa už rádovo v priebehu hodín, čo je  neurologická záležitosť.  Kôň má potom menej citu pre  terén a to predstavuje menej bezpečnosti pre neho samotného aj pre jeho jazdca

* ďalšími dôsledkami sú zmena hustoty kopytnej kosti, úbytok a kontrakcia kopytnej kosti, kontrakcia celého kopyta,  následkom toho navikulárny syndróm

*na podkutých kopytách vznikajú mikrotraumy, stena je stále odťahovaná, poškodzujú sa laminy

* vibrácie poškodzujú mäkké tkanivá

* strelka nemá potrebný kontakt so zemou. Kontakt strelky so zemou je pritom pre zdravie kopyta kľúčový (treba si dať pozor aj na kopytárov, ktorí trimujú na bosých kopytách strelky).

* akékoľvek korektívne či terapeutické kutie – nikdy nevyrieši problém, len ho zakryje, aby potom prepukol s väčšou silou. Nie je možné problém vyriešiť spôsobom myslenia, ktorý ho spôsobil. Je treba úplne zmeniť paradigmu, v prvom rade porozumieť kopytám a jeho funkciám, dať koňom čas a priestor, aby sa uzdravili, predchádzať problémom už od narodenia (pohyb, vhodné kŕmenie, stádo), poctivo rehabilitovať kone, ktoré sa (vďaka nám) dostali do ťažkostí

 • ako už bolo povedané, strelku nikdy netrimovať, čím väčšia strelka, tým viac zdravia, výkonnosti, tým rýchlejšie uzdravovanie v prípade problému (vedecké štúdie aj meraniami publikoval už spomínaný dr. Robert Bowker)
 • tvrdý terén s kameňmi nepredstavuje pre zdravé kopytá problém, ak sa kone pohybujú iba po mäkkom teréne, po mäkkých trávnatých pasienkoch, či dokonca v blate – budú po tvrdom teréne chodiť s ťažkosťami. Suché prostredie je pre kopytá lepšie ako vlhké. Na plochých pastvinách budú mať kone ploché kopytá. Prostredie hrá väčšiu úlohu ako dedičnosť. Kôň je o zemou spojený kopytami, po akom povrchu chodí, také má kopytá. Netreba za každú cenu čistiť kopytá, zem, ktorá sa do kopýt natlačí, má svoj význam

kopytka

 

 • pre zdravé kopytá je veľmi dôležitý pohyb. Pohyb, pohyb a zasa pohyb. Viac jazdi, menej trimuj („Ride more, trimm less“), radí T. Teskey. Pohyb je esenciálnou podmienkou zdravého koňa, ovplyvňuje takmer všetko, hustou kostí, krvný obeh, zdravé srdce, trávenie, zuby…. Ak na koni nemôžeme alebo nechceme jazdiť mali by si pomôcť napríklad obohacovaním priestoru, kde kone žijú, od budovania systému trekov, cez opatrenia podnecujúce kone k pohybu (voda ďaleko od sena, nerovnomerný terén, prekážky, násypy, kopcovitý terén a prevýšenia či priehlbiny) až po rôzne obohatenia, ktoré predstavujú mentálne stimuly. Dr. Teskey má kone, ktoré neboli roky trimované a ich kopytá sú dokonalé. Žijú však v takmer ideálnych podmienkach
 • prvý raz som počula o prepojení konského chrupu a kopýt. Tak ako kone nemajú dostatok pohybu po abrazívnom povrchu, nemajú ani dostatočne abrazívnu pastvu, treba im preto zuby – rovnako ako kopyta –  upravovať. Kone, ktoré majú v poriadku zuby sú viac v telesnej aj psychickej rovnováhe. Mnohým koňom sa doslova zmení osobnosť, keď sa im vybalansujú zuby a kopytá
 • veľké nebezpečenstvo pri úprave zubov predstavujú elektrické brúsky (prehrievanie, vibrácie, prílišné zbrúsenie, strata uhlov, zbrúsenie záhybov na premolároch a molároch). Zbrúsenie zubov do roviny je pre kone nesmierne stresujúce. Pozor na veterinárov bez zodpovedajúcej špecializácie, teda  dodatočného  dentálneho vzdelania, či absolvovaných kurzov, najmä ak prídu vyzbrojení  elektrickou brúskou. Absolvovanie štúdia  veterinárnej medicíny nie je dostatočná kvalifikácia.

zuby

 

 • pri praktickom ošetrení zubov, ktoré nám dr. Teskey prezentoval lebke koňa a potom na dvoch konských pacientoch, ma zarazilo ako citlivo používal rozverák. Otváral ho postupne, najskôr úplne minimálne, vrátil nazad, potom viac, znovu nazad a tak pokračoval, kým sa nedostal na úroveň, ktorú chcel. Pri každej malej prestávke (napríklad výmena alebo namočenie rašplí) rozverák stiahol, aby kôň nemal neustále otvorenú hubu, kone boli ľahko sedované
 • možno to väčšina majiteľov koní vie, ale pre mňa bolo prekvapenie, že spodná čeľusť koňa je podstatne užšia ako horná, že trecie plochy stoličiek sú skosené do uhla (ako vidieť   na predchádzajúcom  obrázku vpravo, before floating)zuby osetrenie
 • rovnako bolo pre mňa zaujímavé že koňom rastú zuby až do desiateho roku života. A že kone majú časť korunky skrytú, takže ich zuby netvorí korunka a koreň ako to máme my, ľudia, ale klinická korunka, skrytá korunka a koreň. Po desiatom roku života zuby už nerastú, ale sú  vytláčané spomínané skryté korunky uložené v kostených lôžkach v čeľustiach. Skryté časti zubov mladého koňa vyzerajú preto na rtg snímke ohromujúco veľké, staré kone majú skryté časti zuby dlhé iba 2-3 cm. Prekvapujúce je aj to, že aj najtvrdšia časť tela koňa – jeho zuby – je flexibilná. Dr. Teskey hovoril, že keď sa pozrie do huby koňa hodinu po tom, ako mu urobil zuby, zuby už vyzerajú inak. Uvoľní sa tlak od koreňa a zväčšia sa.

29680394_10216414012760382_852889242_o

Zuby mojej tri a pol ročnej  Arianwen. Dĺžka koreňov ma šokovala, v skutočnosti sa v čeľusti nachádzajú nielen korene, ale aj skryté časti koruniek

 

 • isto všetci poznáme tabuľky s nákresmi zubov, podľa ktorých sa určuje vek koňa. Zmena uhla predných zubov (rezákov) je jedným z ukazovateľov veku. , Dr. Teskey tvrdí, že čoraz väčší sklon rezákov u starších koní je patologický jav, u ferálnych koní neexistuje. Je to spôsobené tým, že rezáky sa málo obrusujú, tie sú prerastené a preto menia sklon. Kone majú tak menej sily v stisku, ovplyvňuje to svaly a následky sú viditeľné aj na kopytách. Z hľadiska rezákov sú veľkým benefitom siete na seno (najlepšie s malými okami), tam, kde ich používajú, mávajú kone zuby vo veľmi dobrom stave. Kone si totiž vyťahujú seno z malých dierok siete rezákmi a obrusujú si ich tým. Kone navyše siete milujú, môžu niečo robiť s hubou a to je pre ne veľmi motivujúce (pozorujem na svojich koňoch, ktoré si často vyberú žranie zo sietí ako z voľne položeného sena). Okrem toho sa kone viac hýbu, lebo neustále skúmajú, či vo vedľajšej  sieti nie je lepšie seno 🙂 Každopádne, aj predné zuby by mal konský zubár v prípade potreby obrúsiť.

zuby1

Keď sa deformita považuje za normu

 

 • dlhodobým pozorovaním a presnou evidenciou (na prípade 700 koní) dr. Teskey zistil, že anomálie na kopytách sa takmer vždy odrazia na zuboch a opačne. Kôň odľahčuje boľavú nohu (následkom toho má vyššie pätky a  väčšie kopyto) a je pre neho pohodlnejšie žuť na tej strane, kde sa cíti lepšie. Ta si potom viac opotrebováva zuby a vniká nerovnováha.
 • Teskey je veľkým odporcom používania zubadiel. Ak ich človek používa, mal by si byť vedomý aj dôsledkov pre kone (zmeny na čeľustnej kosti, dýchavičnosť pri výkone – známe rytmické zvuky prudkého odfrkávania pri cvale, kone cválajúce s bezzubadlovým uzdením také zvuky nevydávajú). Sú k tomu už prvé lastovičky v podobe vedeckých štúdií, chýbajú však zatiaľ podrobné merania na určenie rozsahu respiračnej patofyziológie u koní jazdených na zubadle. Pozri TU
 • kone plne dospievajú a sú úplne vyvinuté až vo veku 5 – 7 rokov. Obsadnutie v 3. roku života poškodzuje ich chrbticu.
 • obezita je vážny problém našich koní. Kone by mali mať v rôznych ročných obdobiach rôznu váhu: v zime by mali chudnúť, na jar priberať: je to prirodzené a pre kone veľmi zdravé, je to niečo ako metabolická rozcvička, posilňuje to pečeň. Nechajte svoje kone v zime schudnúť!
 • ak má kôň po tele tukové depozity, má ich aj okolo orgánov
 • kľúčom k zdravému, dlhovekému a výkonnému koni je správne kŕmenie (voľný prístup k objemovému krmivu), kontrola sacharidov v tráve/sene, či inom krmive, slow feedery (siete), kvalitná voda, minerálne a iné doplnky, život v stáde, životné prostredie, pohyb. Je zodpovednosťou každého majiteľa koňa toto svojim koňom zabezpečiť
 • prevažná väčšina problémov, ku ktorým je volaný veterinár, spočíva v neschopnosti alebo neochote zabezpečiť koňom úplne základné, pre zdravie nevyhnutné, požiadavky
 • a trochu pesimizmu na záver: tradície a ignorancia sú tak rozšírené, že bude trvať dlhšie ako jeden ľudský život, aby prišli zásadné zmeny pre väčšinu koní na tejto planéte

 

Komentáre

One thought on “Dr. Tomas Teskey a  holistický prístup k zdravým kopytám

 1. Thank you for making the effort to write this great article!

  It was great to meet you in Austria.

  Posted by Tomas Teskey | 10 augusta, 2018, 4:29 pm

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: