//
čítate...
Články a úvahy

Viete, čo kŕmite? Bez rozboru sena neviete. Ako interpretovať výsledky rozboru sena

V súvislosti s narastajúcim počtom koní s metabolickými problémami, narastá aj počet majiteľov, ktorí sa zaujímajú o rozbor sena. Možno príde doba, keď sa bude aj väčšina majiteľov zdravých koní zaujímať o to, či svoje kone kŕmia správne a zistia, že bez rozboru sena nemôžu poznať odpoveď .  Na to si však v našich končinách ešte počkáme. A úplne utopická je predstava, že predajca sena poskytne kupujúcemu rozbor sena, ako je to v niektorých krajinách normálne. Ale zostaňme nohami na zemi. Zatiaľ si rozbor sena musíme zabezpečovať my, majitelia koní, ktorí chceme, aby naše kone zostali zdravé a dlhoveké.  Možno budete prekvapení, ale nie je to žiadna mimoriadne nákladná vec a určite je rozumné investovať do analýzy sena a úpravy kŕmnej dávky ako do veterinárneho lekára, pretože dlhodobý nedostatok niektorých živín sa vždy podpíše na zdraví vášho koňa.  Seno je predsa len absolútny základ kŕmnej dávky každého koňa. Celá záležitosť s rozborom sena ma vyšla na 30 eur: 6 eur zaplatíte za balíček do USA cez Slovenskú poštu (do 500 g) a 24,10 eur stál samotný rozbor, platí sa kartou, ktorej číslo uvediete do žiadanky a výsledky vám prídu rovno do mailu.

Rozbor sena ponúkajú tu

Ideálne je odobrať vzorku sondou na seno, minimálne zo 6 až 12 balíkov, ak sondou nedisponujete, je možné odobrať vzorky aj ručne, ale zo stredu balíkov a aspoň z 10 – 12 balíkov.

seno-e1533914873318.jpg

Odber vzorky

Pre tých, čo sa výživou koní nikdy nezaoberali a navyše nevedia po anglicky, sú výsledky do istej miery „španielskou dedinou“. Azda vám teda pomôže tento článok, kde som zosumarizovala aspoň základné údaje, aby ste si výsledky vedeli interpretovať. Samozrejme, berte ich s rezervou ako základnú informáciu, je to pohľad laika, nie výživára-odborníka.

Skôr ako sa dostaneme k číslam, aspoň stručne si pripomeňme, ako kôň trávi seno. Pre koho je to náročné, môže pokojne tento odsek preskočiť. Trávenie sena prebieha na dvoch miestach: v prednom tráviacom trakte (žalúdok a tenké črevo) prostredníctvom tráviacich enzýmov a v hrubom čreve enzýmami, ktoré produkujú črevné mikróby. V tenkom čreve kôň trávi  sacharidy, bielkoviny a tuky, ktoré sa rozložia na základné zložky: glukózu, aminokyseliny a mastné kyseliny. Tie sú absorbované priamo z tenkého čreva do krvného obehu. To, čo zostane, je vláknina, ktorá pokračuje do slepého čreva (cecum), čo je prvá časť hrubého čreva. Slepé črevo koňa  má neuveriteľný obsah až 50 litrov (uvádza sa dokonca až 68 litrov v niektorých prípadoch). Tu enzýmy vyprodukované mikróbmi rozkladajú vlákninu a fermentáciou ju premieňajú na prchavé mastné kyseliny (mastné kyseliny s krátkym reťazcom). Poznáme štyri hlavné typy vlákniny: celulóza, hemicelulóza, lignín a pektín. Lignín je nestráviteľný, teda mikróby zo slepého čreva ho nedokážu rozložiť na malé molekuly. Čím staršia rastlina, tým viac lignínu. Seno kosené neskoro bude mať veľký obsah lignínu (drevnaté seno) a bude pre kone ťažšie stráviteľné, s podobnými výživovými hodnotami ako slama a kôň nedostane potrebné živiny. Obsah lignínu sa v rozbore sena odhaduje na základe hodnôt ADF (acid detergent fiber) a NDF (neutral detergent fiber).

Rozbor sena, ktorý dostanete, vyzerá takto:

2018-06-20 hay analysis

Prvý dôležitý údaj je obsah vlhkosti (moisture) a sušiny (dry matter). Každé seno totiž obsahuje istý podiel vody. Ideálne seno alebo lucerka má 90 a viac percent sušiny, teda 10 a menej percent vlhkosti. Väčšie percento vlhkosti prináša nebezpečenstvo plesní, straty živín a zohrievania sena (dôsledkom množenia mikroorganizmov a plesní, môže dôjsť aj k samovznieteniu). Naše seno malo tento rok 90,5% sušiny, 9,5% vlhkosti, teda ideál.

Výsledky rozboru budú v dvoch stĺpcoch: „as fed“ teda seno, tak ako sa kŕmi, aj s vlhkosťou a stĺpec „dry matter“ teda sušina, seno zbavené vody. Väčšina výživárov využíva údaje v stĺpci  „dry matter“, lebo tak to nájdete aj pri uvádzaní hodnôt na rôznych iných krmivách, ktoré koňom dávate, lepšie tak vyrátate kŕmnu dávku.  Čo však kôň skutočne dostane do tela  napr. v 12 kg sena denne vyrátate zo stĺpca „as fed“.

Druhý dôležitý údaj je stráviteľná energia (digestible energy, skratka DE). V rozbore ho dostanete v megakalóriách (Mcal). Denná potreba pre 500 kg koňa v záchovnom režime alebo minimálnej záťaži je 16,7 – 20 Mcal, pre koňa v najťažšom pracovnom režime (dostihové kone, kone vytrvalostné na dlhých tratiach) je 34,5 Mcal.  Naše seno má hodnotu 1,94 Mcal as fed, teda ak nášho sena zožerú denne priemerne 12 kg, dostávajú viac energie, ako vôbec potrebujú. Našou úlohou je teda doplniť im kŕmnu dávku o všetky chýbajúce živiny (v našom prípade napr. bielkoviny)a pritom čo najmenej navýšiť množstvo stráviteľnej energie. Celkom veľká  výzva, však?

Ďalší údaj sa dotýka hrubých proteínov čiže bielkovín (crude protein, skratka CP). Číslo sa získava vynásobením obsahu dusíka číslom 6,25. Je to odhad obsahu všetkých bielkovín, ktorý sa odvíja od hodnoty dusíka. Toto číslo nám ale nehovorí nič o zložení aminokyselín a kvalite bielkovín, väčšina trávnatého sena má hodnotu od 8% do 10%. (ale stretávame sa aj s hodnotami od 4% do 20%)

Kvalita sena podľa obsahu CP (Crude protein) sa uvádza takto:

excelentné          12% a viac

dobré                   10 – 11%

vyhovujúce         8 – 9%

nízka kvalita       pod 8%

Naše seno má hodnotu 9,3%, čo nie je úplný ideál, preto budeme musieť v kŕmnej dávke chýbajúce bielkoviny doplniť.

Ako sme už vyššie povedali množstvá jednotlivých druhov vlákniny v sene rozhodujú o jeho stráviteľnosti. O tom nám informácie podávajú dve čísla v rozbore sena:

ADF (acid detergent fiber) nám hovorí, do akej miery je seno nestráviteľné (je to obsah lignínu a celulózy). Čím vyššia hodnota, tým menej stráviteľnej vlákniny seno obsahuje. Ideálna hodnota je menej ako 31%. Často však býva hodnota vyššia a seno je stále ešte akceptovateľné (bežne okolo 40%). Ako sme už povedali, okrem vlákniny kôň trávi sacharidy, bielkoviny a tuky, ktoré nie sú súčasťou ADF a sú strávené už v žalúdku a tenkom čreve. A navyše stráviteľnosť sena závisí aj od zdravia mikrobiómu slepého čreva. Naše seno má ADF 38,9% teda je viac-menej normálne stráviteľné.

NDF (neutral detergent fiber) informuje o celkovom obsahu vlákniny v sene (ADF + hemicelulóza, bez pektínu). NDF by malo byť nižšie ako 45%, ale veľakrát má seno vyššie hodnoty. Každopádne, ak je hodnota nad 55%  kôň musí sena zožrať viacej, aby pokryl potrebu živín, ale do hodnoty 60%- 65%   je pre koňa v záchovnom režime alebo ľahkej práci seno v poriadku. Naše seno ma 63,6% NDF v sušine,  a ako vieme, čím vyššie NDF a ADF, tým menej je seno stráviteľné. Pre naše obézne nepracujúce kone so spomaleným metabolizmom je toto  seno vcelku fajn.

V zásade sa ale odporúča držať sa týchto hodnôt (pozor tentoraz je to as fed!)

Seno všeobecne:                                                                       Naše seno:

vysokokvalitné seno NDF 35-55%  ADF    25-35%

menej kvalitné seno  NDF 55-70% ADF  35-45%                   NDF 63,6%  ADF 38,9%

POZOR:

seno nad 65% NDF treba kŕmiť obozretne, pretože môže dôjsť k obstipačnej kolike, najmä vtedy, ak kôň neprijíma dostatok vody

 

Ďalšie štyri položky v rozbore sena sú tie, ktoré ako majiteľka koňa s PPID (Cushingov syndróm) a EMS (Equine Metabolic Syndrome, t.j. metabolickým syndrómom, iný názov inzulínová rezistencia), pozerám ako prvé a každý rok sa modlím, aby mali prijateľné hodnoty – tieto čísla informujú o obsahu sacharidov (ekvivalentom je slovo karbohydráty, zastarale aj uhľohydráty)

WSC (Water-soluble carbohydrates), vo vode rozpustné sacharidy: je to obsah jednoduchých cukrov a fruktánu v sene. Zníženie jednoduchého cukru je nesmierne dôležité v prípade koní obéznych, inzulínrezistentných alebo cushingoidných. Na  riziko fruktánov sú dnes názory nejednoznačné, niektorí tvrdia, že pre kone náchylné k laminitíde sú nebezpečné, iní tvrdia, že fruktán sa trávi fermentáciou v hrubom čreve a nemá nič spoločné s laminitídou. Ale obozretnosť je vždy na mieste a radšej seno s nižším WSC

Odporúčané hodnoty sú :

dospelé kone, nepracujúce:         14% alebo menej

dospelé kone, pracujúce:              17% alebo menej

kone s metabolickými zmenami 10% alebo menej

Naše seno má 9,1%, teda super!

 

ESC (Ethanol-soluble carbohydrates), v alkohole rozpustné sacharidy. Podľa názorov odborníkov na metabolické poruchy u koní toto je najdôležitejšia položka. Ukazuje nám množstvo jednoduchých cukrov, ktoré sú trávené v tenkom čreve. ESC neobsahuje takmer žiadny fruktán. Množstvo fruktánu vyrátame ak odrátame hodnotu ESC od WSC.  Hodnota ESC nám umožňuje stanoviť glykemický index.  Súčet hodnoty ESC spolu s hodnotou škrobu (starch), ktorý má silný efekt na hladinu inzulínu v krvi, je pre kone nebezpečný a môže zvyšovať riziko schvátenia, NESMIE pre kone s IR a obézne kone presiahnuť hodnotu 10%. V našom sene je ESC 6% a škrob 2%, čo ho robí ideálnym pre obézne aj metabolicky choré kone. V prípade, ak také seno neviete zohnať, dá sa situácia riešiť namáčaním sena. 30 minút namáčania v teplej vode alebo hodina v studenej, zníži hladinu cukru o 30%. Stačí pol hodinky sušiť a kŕmiť. Seno tým ale zbavujete vo vode rozpustných vitamínov, ktoré treba doplniť.

NFC (non-fibrous carbohydrates) zahŕňa škrob, cukry, fruktán a pektín (hoci je pektín zaraďovaný k vláknine, má iné fyziologické vlastnosti ako celulóza a hemicelulóza). Pre obézne, kone s metabolickým ochorením, je odporúčaná hodnota do 18%. Naše seno má 19%, teda je málinko za odporúčanou hodnotou.

V základnom rozbore sena (za spomínaných 24 eur) ešte dostanete hodnoty niektorých minerálov: vápnik, fosfor, magnézium, draslík, sodík, železo, zinok, meď, mangán a molybdén (vysoké dávky molybdénu sú toxické). Treba si pozrieť jednotlivé hodnoty a porovnať s odporúčanou dennou dávkou vo výžive koní. Dôležitý je pomer vápnika a fosforu, ktorý by mal byť zhruba 2:1. V našom sene je 4,79 g/kg (as fed) vápnika a 2,60 g fosforu.

 

Skratkám a číslam teda už rozumieme. Teraz potrebujeme ešte vedieť, koľko jednotlivých živín naše kone potrebujú. To závisí od veku, metabolizmu, hmotnosti koňa, množstva práce, počasia, ročného obdobia. Potreby jednotlivých živín nájdete najlepšie tu:

http://nrc88.nas.edu/nrh/

Ak nie ste kamaráti s kalkulačkou, kŕmnu dávku si nechajte zostaviť od niektorého odborníka na výživu koní. Aj TOP svetoví výživári ako je dr. Getty alebo dr. Kellon podobnú službu ponúkajú, tam však musíte siahnuť hlbšie do vrecka. Za konzultáciu na základe rozboru sena zaplatíte  okolo 100 eur, dostanete však presné, fundované a podrobné údaje, ktoré živiny musíte svojim koňom do kŕmnej dávky doplniť. Na Slovensku a v Čechách máme takých odborníkov málo, ale sú 🙂

 

 

Komentáre

Momentálne neexistujú žiadne komentáre.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: